Keurmerken

CBF-Erkend Goed Doel
Biblionef heeft “Het CBF-certificaat”. Dit is een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor de kleinere goede doelen. Jaarlijks wordt getoetst of de organisatie voldoet aan de criteria van het CBF voor verantwoorde fondsenwerving en bestedingen. Een instelling met een CBF-certificaat mag u beschouwen als steunwaardig.

Culturele ANBI
Biblionef is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Biblionef geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Biblionef.
Biblionef was reeds door de belastingen aangemerkt als een ANBI, eind 2016 is Biblionef door de belastingdienst echter aangemerkt als een Culturele ANBI.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
De belastingdienst accepteert dus een kwart meer aftrek dan er is geschonken (tot een maximum van € 5.000 per jaar).

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.