Veelgestelde vragen

Waarom alleen nieuwe kinderboeken?
Daar zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste zijn:

  • Boeken in handen van kinderen hebben over het algemeen een beperkte levensduur. Een nieuw boek houdt het zeker langer uit. In tropische landen zijn boeken bovendien nog kwetsbaarder.
  • Onze boeken komen terecht in bibliotheken van scholen en kindertehuizen en worden meerdere keren uitgeleend. We krijgen vaak meer aanvragen per titel. Probeer maar eens 30 boeken in goede staat bij elkaar te zoeken.
  • Daarbij komt nog het wonder en de aantrekkingskracht van een nieuw boek. Het krijgt in de ogen van kinderen en jongeren de waarde van een geschenk.
  • Nieuwe boeken bevestigen de overtuiging van Biblionef, dat juist deze kinderen eerbied en respect afdwingen.

Kunnen jullie ook tweedehands kinderboeken gebruiken?
Nee, Biblionef verspreidt uitsluitend nieuwe kinderboeken.

Wat voor kinderboeken verspreiden jullie?
Biblionef verspreidt nieuwe kinderleesboeken. Dit zijn mooie prentenboeken, spannende boeken, sprookjesboeken, avontuurlijke boeken, jeugdromans en jeugdliteratuur. Maar ook kinderencyclopedie├źn, boeken over de natuur en dieren, over cultuur en woordenboeken.

Verspreiden jullie ook leermethodes?
Nee, Biblionef verspreidt alleen leesboeken, geen leerboeken.

Hoeveel scholen en instellingen in Suriname krijgen kinderboeken van Biblionef?
Er zijn 250 scholen die kinderboeken van Biblionef krijgen. Dit zijn ca. 175 basisscholen en zo’n 75 scholen voor voortgezet onderwijs. Verder krijgen 35 andere instellingen voor kinderen kinderboeken van Biblionef, zoals ziekenhuizen, bibliotheken, kindertehuizen, en andere stichtingen. In totaal gaat het om bijna 300 organisaties met 75.000 kinderen.

Hoeveel kinderboeken verspreiden jullie?
Met alle Biblionef organisaties bij elkaar verspreiden we 500.000 kinderboeken per jaar. In totaal zijn er sinds 1989 3.5 miljoen nieuwe kinderboeken gedistribueerd.

Wat is de filosofie van Biblionef?
Miljoenen kinderen en volwassenen in de wereld staan aan de zijkant en blijven buiten elke vorm van ontwikkeling. Zij hebben geen of weinig toegang tot leesmateriaal en boeken en dus geen kansen om te lezen. Het resultaat is – ondanks vele initiatieven – dat het kunnen lezen en schrijven zelfs achteruit gaat.
Zonder boeken blijven de deuren naar kennis, vrijheid en vooruitgang voor deze jongeren gesloten. Ze lopen de kans nooit op een positieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld van morgen. Ze komen in een vicieuze cirkel in plaats van hun talenten te kunnen ontplooien in voor hun gemeenschap zinvolle bezigheden en werk.

Lezen in de voor hen relevante talen helpt de cirkel te doorbreken. Door lezen worden kinderen trots op zichzelf en hun eigen cultuur. Dit geeft zelfvertrouwen, de basis voor een gezonde ontwikkeling en een gezonde maatschappij.

Wat is jullie visie?
Mensen ontwikkelen zichzelf. Bij ontwikkeling hoort educatie, bij educatie hoort lezen en lezen begint als je een kind bent. Elk kind behoort de kans te krijgen om te lezen.

Wat is jullie missie?
Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld.

Hoe houdt Biblionef de kosten laag?
Biblionef Nederland doet er alles aan om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk inkomsten besteed worden aan het leesplezier van de kinderen in de achterstandsgebieden. Biblionef heeft de Verklaring van Geen Bezwaar voor Goede Doelen, een keurmerk van het CBF voor de kleinere organisaties. Dit eist onder andere dat minimaal 75% van de inkomsten aan de doelstellingen van de organisatie moet worden besteed. Biblionef houdt de kosten zo laag mogelijk door:

  • zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken;
  • de kinderboeken met grote korting in te kopen en soms zelfs gratis te verkrijgen;
  • het transport van de zware boeken waar mogelijk te laten sponsoren of zo voordelig mogelijk te laten vervoeren;
  • door gratis onderdak in de Koninklijke Bibliotheek. Bovendien mag Biblionef van veel diensten en faciliteiten van de KB kosteloos gebruik maken;
  • veel van ons promotiemateriaal wordt deels gesponsord door professionele bureaus.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid. De stichting heeft twee medewerkers in dienst, een directeur (0,6 FTE), en een operationeel manager (0,6 FTE)

Kan ik zelf een aanvraag voor boeken indienen?
Als je zelf een stichting hebt die zich inzet voor kinderen elders ter wereld kun je bij ons boeken aanvragen. Neem contact met ons op voor informatie.

Wat is de geschiedenis van Biblionef?
Eind jaren 80 besefte Max Vegelin van Claerbergen, toen Nederlandse ambassadeur in Suriname, dat veel kinderen in dit land niet wisten wat leesplezier betekent. Hij wilde hen graag laten ervaren hoe leuk en leerzaam het kan zijn om een boek te lezen. Zo ontstond bij hem het idee om Biblionef op te richten. En nu, 25 jaar later, is het hoofddoel van Biblionef nog steeds om kinderen wereldwijd leesplezier te schenken.

Wat betekent de naam Biblionef eigenlijk?
Biblionef is een combinatie van de woorden BIBLIO (boek: bron van kennis en ontwikkeling) en NEF (schip: schakel tussen continenten en symbool van avontuur). Dat is wat we willen zijn: een schakel tussen landen als het om boeken gaat. En dat is wat we kinderen willen geven: de kans om zich te ontwikkelen, kennis op te doen en avonturen te beleven.

Wat is jullie beloningsbeleid?
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid. De stichting heeft drie medewerkers in dienst, een directeur (0,6 FTE), een operationeel manager (0,6 FTE) en een projectmedewerker (0,4 FTE). Details zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Online doneren