Biblionef Jolly Phonics Training in samenwerking met Learning for all

Biblionef is in 2023 een samenwerking gestart met Learning for All. Samen organiseren we trainingen in Jolly Phonics om leerkrachten te helpen op een leuke manier Engels te onderwijzen.

Doelstelling

De leraren leren hoe ze kinderen met behulp van Jolly Phonics kunnen leren lezen. Ze leren de basisprincipes van de methode, hoe deze gestructureerd is en hoe ze deze moeten gebruiken. De leraren leren de kinderen actief te betrekken bij het leerproces.

Doelgroep

De focus ligt op leraren van de lagere klassen (K1-P2), maar het is wenselijk dat leraren van alle groepen de training volgen. Op deze manier kunnen kinderen in de hogere klassen die niet goed kunnen lezen, geholpen worden met dezelfde methodologie.

Beschrijving van het leren lezen met Jolly Phonics

Vooral in ontwikkelingslanden is gebleken dat veel kinderen niet kunnen lezen of niet goed kunnen lezen wanneer ze de school verlaten. Vaak wordt lezen onderwezen door woorden te herkennen, ‘Analytische Fonetiek’.

Jolly Phonics is een methode gebaseerd op het leren lezen met ‘Synthetische Fonetiek’, het leren lezen met klanken. Kinderen ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om woorden te coderen en te decoderen, te lezen en te schrijven. Wereldwijde praktijken hebben aangetoond dat kinderen goed en met plezier leren lezen met behulp van deze methode. Leraren zijn enthousiast. Schoolresultaten gaan met sprongen vooruit. Kunnen lezen is essentieel in elk vak dat wordt onderwezen. Scholen kunnen beginnen met het gebruik van Jolly Phonics met een minimum aan materialen. De lessen zijn zeer duidelijk beschreven.

Actief leren

Kinderen leren beter wanneer ze actief betrokken zijn bij het onderwijs. Hierop is ook Jolly Phonics gebaseerd. Veel scholen hebben gebrek aan materialen en/of de middelen om materialen aan te schaffen. Tijdens de training worden veel actieve werkvormen aangeboden, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van materialen die lokaal beschikbaar zijn.

In de loop der jaren zijn veel ideeën verzameld voor het maken en gebruiken van deze lesmaterialen, en deze worden aan de leraren aangeboden.

Boeken

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat scholen boeken hebben voor kinderen om te lezen. Veel lezen ontwikkelt vaardigheden en bevordert het leesplezier. Om dit te bereiken voegen we voortdurend spannende nieuwe boeken toe aan onze collectie.

Inhoud van de lerarenopleiding

Het belang van goed leren lezen en het plezier van lezen.

Het verschil tussen Analytische Fonetiek, het leren herkennen van woorden, en Synthetische Fonetiek, het leren lezen met klanken.

De 5 belangrijkste elementen van Jolly Phonics:

 1. Klanken: leren lezen met klanken.
 2. Lettervorming: leren om letters correct te schrijven.
 3. Samenvoegen: klanken samenvoegen om woorden te vormen.
 4. Identificeren van klanken in woorden: herkennen van klanken in woorden.
 5. Lastige woorden: woorden die niet volgens de regel van klanksamenvoeging gelezen kunnen worden.

Het leren van de klanken

 • Elke klank wordt aangeboden samen met een gebaar, verhaal en liedje.
 • De docenten leren waarom de klanken worden aangeboden in 7 groepen en waarom in deze volgorde, en niet in alfabetische volgorde.

Actief leren lezen

 • Hoe leren we het beste? (De leerpriamide van Bales)
 • Actief leren en lesgeven geven meer plezier in leren en lesgeven en leveren betere resultaten op.
 • Hoe betrek je kinderen actief bij het leren? Dit vereist een actieve leraar. Tijdens de training worden verschillende werkvormen aangeboden die passen bij actief leren.

Alternatieve spelling

 • Na de reguliere spelling van klanken toont het Phonics Teacher’s Book de meest voorkomende alternatieve manieren van spelling. Dezelfde klank kan op verschillende manieren worden geschreven.

Voorbereidend lezen

 • Wanneer begin je met het leren lezen volgens de methode?
 •  Voordat kinderen dit kunnen doen, moeten ze een aantal vaardigheden hebben ontwikkeld, zoals:
  • Taalontwikkeling
  • Woordenschat: je hebt woorden nodig om het leren lezen te begrijpen.
  • Betekenisvolheid: begrijpen dat wat je zegt ook opgeschreven en gelezen kan worden.
  • Plezier in het luisteren naar verhalen en prentenboeken.
  • Zelf boeken bekijken en verhalen bedenken bij de afbeeldingen.
  • Het horen en zien van verschillen en overeenkomsten.

Leermaterialen

 • Hoe en wanneer gebruik je welke materialen? Materialen voor in de klas, groepen of individueel gebruik.
 • Veel materialen kunnen zelf worden gemaakt met lokale hulpbronnen.

Hoe te beginnen

 • Hoe en wanneer.
 • Lessen voorbereiden.
 • Welke materialen ga je gebruiken en maken?

Jolly Grammar en spelling

 • Na het aanvankelijk leren lezen met Jolly Phonics kunnen de volgende groepen werken met Jolly Grammar en Spelling. Er zijn 6 boeken, één voor elke klas.
 • Alle grammatica- en spellingregels worden behandeld.