Suriname

1991 tot 2021: 

Geschonken boeken: meer dan 167.992 

Scholen geholpen: meer dan 100 

Biblionef Nederland werkt sinds begin jaren ’90 in Suriname. Biblionef schenkt en verstuurt de boeken. De vrijwilligers en partners in het gebied delen ze uit. Samen met Stichting Uno Pikin, die zich sinds 2003 inzet voor kinderen in Suriname, werken we eraan om meer kinderen het plezier in lezen bij te brengen. Biblionef vindt het een daad van respect naar een kind toe om het gloednieuwe boeken te geven. Op basis van specifieke verzoeken van scholen en bibliotheken worden pallets met werkboeken, verhalenboeken en prentenboeken naar Unu Pikin gestuurd, waar de vertegenwoordigers van de scholen ze kunnen ophalen.  

OPLEIDINGEN 

Leraren opgeleid: meer dan 200 

Een leesbevorderingsprogramma voor kinderen werd opgezet om het taalvaardigheidsniveau van kinderen te verhogen door kinderboeken ter beschikking te stellen van schoolbibliotheken en opleidingen voor leerkrachten te verzorgen. Biblionef stelt nieuwe kinderboeken en jeugdliteratuur beschikbaar in landen en gebieden waar kinderen om economische of andere redenen weinig of geen toegang hebben tot boeken. Boeken zijn een onmisbare bron voor het uitbreiden van kennis en zijn, samen met voedsel, onderdak en medische voorzieningen, middelen die bijdragen aan onze ontwikkeling. Wanneer kinderen zichzelf herkennen op de bladzijden van boeken, beginnen zij vertrouwen te krijgen in hun eigen identiteit. Tegelijkertijd kunnen boeken kinderen kennis laten maken met de immense verscheidenheid aan culturen in de wereld, waardoor ze empathie, tolerantie en respect krijgen en meer begrip en acceptatie. Het unieke vermogen van boeken om zowel een spiegel te zijn die de eigen identiteit weerspiegelt als ramen die kinderen kennis laten maken met de ervaringen van anderen, maakt ze tot een waardevol instrument. 

Door ons werk in verschillende landen weten wij dat het schenken van boeken zonder de leraren op te leiden slechts een gedeeltelijk effect heeft. Zij hebben hulp nodig om de nieuwe boeken die zij ontvangen optimaal te benutten. Zo is het idee van opleidingen voor leerkrachten ontstaan.  

We organiseren opleidingen om de kennis van leerkrachten over lesgeven met Nederlands of Engels als tweede taal en lees ontwikkelingsvaardigheden te verdiepen. Om het effect van deze training en de juiste boekkeuze te bepalen, doen we aan het begin van het project een nulmeting bij zowel de kinderen als de leerkrachten. Met deze informatie kunnen we de selectie van boeken en de inhoud van de training waar nodig verder invullen. Om te bepalen welke impact de nieuwe boeken, het aanvullende materiaal en de opleidingen hebben gehad, enquêteren we de kinderen en leerkrachten drie tot zes maanden na de trainingen. 

Voor dit project hebben wij ervoor gekozen ons specifiek te richten op de lagere klassen. Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het is dat leerkrachten en kinderen een goede basis hebben aan het begin van een leerproces. Dan hebben kinderen een goede motivatie nodig om het lezen leuk te gaan vinden en het niet als een karwei te zien. 

Bij de boekenpakketten wordt ondersteunend materiaal geleverd. Voor elke groep op leesniveau zijn wij van plan drie lesplannen te ontwikkelen bij de verschillende boeken, zoals: prentenboeken, leesboeken, informatieve boeken en voorleesboeken. Het doel van de lesplannen is leerkrachten concrete ideeën en lesmethoden aan te reiken, zodat zij kunnen leren hoe zij verschillende soorten boeken (informatieve boeken, sprookjes, prentenboeken, voorleesboeken op de juiste lees- en kennisniveaus) op een gestructureerde en motiverende manier kunnen aanbieden en verwerken.