Onze organisatie Biblionef

Biblionef is een NGO die voorziet in de behoeften van kinderen van 3 tot 18 jaar door hen toegang te geven tot nieuwe verhalenboeken en naslagwerken op scholen en in andere kinderorganisaties met een educatieve focus. Ons doel is het stimuleren van lezen voor begrip en plezier om de leerdoelen van het onderwijs te waarborgen. We zorgen ervoor dat boeken optimaal worden gebruikt door leerkrachten te trainen in het beheren van bibliotheken en het stimuleren van kinderen om lezers te worden.

Biblionef is een internationaal netwerk van 4 onafhankelijk opererende organisaties met dezelfde naam en doelstellingen. Biblionef is gevestigd in Frankrijk, Ghana, Zuid-Afrika en Nederland. Op Aruba, Bonaire en Curaçao (de Nederlandse Antillen) heeft Biblionef zeer betrokken vrijwilligers.

In Nederland helpt Stichting Biblionef Nederland Biblionef Ghana, Biblionef Zuid-Afrika en de vrijwilligers op de Nederlandse Antillen met fondsenwerving, zowel financieel als in natura. Biblionef Nederland begon 32 jaar geleden met het doneren van boeken aan de eerste scholen. Sindsdien hebben we wereldwijd bijna 1,2 miljoen boeken verspreid!

Ons doel: van elk kind een lezer maken

In veel ontwikkelingslanden staat geletterdheid nog in de kinderschoenen. Op school leren kinderen vooral technisch lezen of gewoon hardop woorden lezen die op papier staan, met behulp van op het geheugen gebaseerde leerstrategieën, in plaats van begrijpend lezen waarbij ze begrijpen wat ze lezen.

Biblionef is ervan overtuigd dat lezen een venster op de wereld is. Lezen is een fundamentele vaardigheid voor leren, persoonlijke groei en plezier. Een bibliotheek stimuleert kinderen om voor hun plezier te lezen en biedt een veilige, educatieve plek voor kinderen. Lezen overbrugt informatieen culturele kloven en verandert de perceptie van kinderen van hun eigen kunnen en hun perceptie van de wereld. Goede leesvaardigheden leiden tot betere prestaties in de klas. Als leesactiviteiten goed worden aangeleerd, verbeteren ze de sociale interactie tussen kinderen en moedigen ze steeds meer kinderen aan om te lezen.

Ons doel is om een leescultuur te creëren in het leven van de kinderen op de scholen waaraan we boeken doneren.

De voordelen voor de kinderen van toegang tot leesboeken op scholen zijn:

  • Stimulering en ontwikkeling van verbeelding, fantasie en empathie.
  • Verwerven van goede lees- en leervaardigheden die hen in staat stellen om volledig deel te nemen aan alles wat de wereld te bieden heeft.
  • Een verbeterde woordenschat door het lezen van deze nieuwe boeken.
  • Voor jongere kinderen: verwerving van luistervaardigheden en woordenschat wanneer boeken worden voorgelezen.
  • Jongere kinderen te leren door naar de plaatjes te kijken en te laten interpreteren wat ze zien.
  • Creëren van vermogen om verbeelding en werkelijkheid met elkaar te verbinden en weloverwogen keuzes in het leven te maken.
  • Leren lezen in hun eigen taal waardoor ze taalconcepten beter begrijpen en gemakkelijker een tweede taal kunnen leren.
  • Gemotiveerde leerkrachten met toegang tot ondersteunende verhalenboeken, in plaats van de huidige vaak meest minimale middelen en budget.

Onze activiteiten geven de kinderen die ervan profiteren een betere kans op een volledige opleiding door hun emotionele en psychologische vaardigheden volledig te ontwikkelen. En daarmee betere kansen op een succesvol toekomstig leven.

Onze activiteiten

Donatie van nieuwe kinderboeken en andere materialen aan schoolbibliotheken

Biblionef doneert (nieuwe) verhalenboeken in het Engels, Nederlands en waar mogelijk in de moedertaal. We proberen ook boeken te vinden met verhalen die lokaal geschreven en geïllustreerd zijn, zodat kinderen zich kunnen identificeren met deze boeken en de beschreven situatie herkennen. Je kunnen inleven in het verhaal is een voorwaarde om van een niet-lezer een lezer te maken. Het selecteren van boeken is een belangrijk onderdeel van het proces. Wat lokaal niet beschikbaar is, wordt vanuit andere landen gestuurd.