Leesbevordering Training

Biblionef biedt leerkrachten en scholen een trainingscursus van tweeënhalve dag aan, speciaal ontwikkeld voor scholen en organisaties die hun kennis op het gebied van leesontwikkeling willen vergroten. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • taal- en leesontwikkeling bij kinderen die in een meertalige context (Nederlands/ Engels/ Papiaments) een vreemde taal leren
  • gestructureerd aanbod van motiverende leesactiviteiten voor leerlingen in het basisonderwijs ( onderbouw en bovenbouw)*
  • organisatie van evenementen die lees motivatie en – plezier stimuleren
  • diverse motiverende, activerende werkvormen voor leesbevordering voor leerlingen in de onder – en bovenbouw
  • het inzetten van kinderboeken in de klas tijdens wereldoriëntatie/cultuur/begrijpend lezen

*Afhankelijk van de lokale behoefte worden in dit traject ook werkvormen voor voortgezet onderwijs aangeboden.

Daarnaast wordt er een training van één dagdeel georganiseerd, waarin lerarenbegeleiders worden opgeleid om de scholen verder te begeleiden. In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • begeleiding bij het organiseren van leesbevorderende activiteiten op de basisschool
  • begeleiding bij de keuze van kinderboeken en bij het organiseren van werkvormen rond deze boeken
  • uitwisselen en bundelen van ‘good practices’ van de deelnemende leerkrachten
  • observatie van en feedback geven op leesbevorderende activiteiten.