Ghana

Geschonken boeken: meer dan 107.732 

Scholen geholpen: meer dan 400  

In 2007 is Biblionef Nederland met het helpen van scholen in Ghana. Dit liep goed! In 2013 werd Biblionef Ghana opgericht door Biblionef Nederland, en in 2014 werd Biblionef Ghana een zelfstandige organisatie. Vandaag de dag werken Biblionef Nederland en Biblionef Ghana nauw samen op projectbasis. Voor het aanvragen van boekdonaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met Biblionef Ghana: www.biblionefgh.org

De missie van Biblionef Ghana is om kansarme kinderen in Ghana het plezier van lezen en de liefde voor boeken te laten ervaren en hen zo een kans te geven op een betere toekomst. Dit doen we door:  

  • Boeken te verspreiden: Biblionef Ghana distribueert nieuwe boeken naar bibliotheken, scholen en organisaties die zich richten op het helpen van de kinderen.  
  • Aankoop van lokale boeken: naast het opsturen buitenlandse publicaties, kopen we boeken van Ghanese auteurs die lokaal worden uitgegeven. 
  • Opleidingsworkshops aan te bieden: tweedaagse workshops in Bibliotheekbeheer en Leesbevordering. 
  • Vertalingen te verzorgen: zo kunnen de kinderen ook in hun lokale taal lezen.  

Voltooide projecten: 

Bolgatanga project 

In 2019 verkreeg Biblionef Nederland een Rotary Global Grant om een grootschalig project uit te voeren om in de daaropvolgende twee jaar bijna 9 duizend nieuwe boeken te sturen naar ongeveer 12.000 schoolkinderen in Accra en Bolgatanga.  

In 2020 werkten Biblionef Nederland, Biblionef Ghana, de Rotary Club Thema en Edukans aan de uitvoering van dit project. Ondanks de pandemie zijn in november 2020 enkele trainingen voor leraren doorgegaan. Daarnaast werden boekenkasten geleverd aan tien schoolbibliotheken en 8.758 boeken geselecteerd voor de 28 deelnemende scholen. Als gevolg van de COVID-19 pandemie konden deze boeken pas in het eerste kwartaal van 2021 worden uitgedeeld. 

Dit was het derde en laatste jaar dat Biblionef deze 20 scholen en een Community Learning Space van de Bolgatanga regio van boeken voorzag. In de periode van 3 jaar zijn meer dan 20.000 boeken geleverd, 20 boekenkasten geschonken, een Community Learning Space opgeknapt en meer dan 60 leraren opgeleid. Dit project heeft een grote impact gehad in de regio, niet alleen in de scholen maar ook in de gemeenschap door de herinrichting van de Community Learning Space, die het hele jaar door activiteiten organiseert. 

Nieuwe en huidige projecten: 

Startdatum 01.04.2023 

Levering van boeken en onderwijsmateriaal voor 15 kleuterscholen en opleiding van leerkrachten. 

Doelstellingen: 

  • Aantal te schenken boeken: 250 verhalenboeken per school  
  • Aantal te trainen leerkrachten: 34  
  • Aantal te bereiken kinderen: 2000 

Wilt u dit project steunen? Maak dan een donatie.