Zomer leesfestival

We zijn met een nieuw project begonnen om onze missie: het bevorderen van leesplezier bij kinderen over de hele wereld, weer een stap verder te brengen. Onlangs ontvingen we 30.000 boeken, gedoneerd door Uitgeverij Lemniscaat. Deze boeken vormen een schat die erom vraagt zo snel mogelijk in handen te geven van kinderen die het verdienen om te lerenlezen en te genieten van mooie boeken. Om dit mogelijk te maken hebben we echter jullie hulp nodig.

Het plan is ons te richten op Ghana, Gambia, Oeganda en Sint Maarten, waar we leesfestivals zullen organiseren. Aan het einde van ieder leesfestival krijgt elk aanwezig kind een eigen boek mee naar huis.

Om deze boeken te versturen en de leesfestivals te organiseren, hebben we nog €75.000 nodig. Dat is slechts €2,50 per boek! Scan de QR-code of klik op de link en doneer vandaag nog. Hoeveel kinderen wil je helpen?

Of geef je de voorkeur aan vrijwilligerswerk? Op 15 maart kun je je aanmelden om te helpen bij het inpakken en verzenden van boeken voor de festivals. Meld je aan via info@biblionef.org.

Door dit initiatief te ondersteunen, draag je direct bij aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 van de Verenigde Naties dat aangeduid wordt met “Quality of Education” oftewel kwaliteitsonderwijs, waarbij ​er op wordt toegezien dat elk kind de kans krijgt om te leren lezen en de vruchten daarvan te plukken.

Jouw donatie sluit ook aan bij UN SDG 10: Sustainable Development Goal 10, Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10, dat de ongelijkheid binnen en tussen landen wil verminderen door in de eerste plaats gelijke toegang tot onderwijs te bieden.

Maar het gaat niet alleen om individuele impact. Door samen te werken en te doneren, belichaam je de geest van UN SDG 17: Sustainable Development Goal 17: het bevorderen van wereldwijde samenwerking om de doelstellingen van de VN te verwezenlijken. Samen kunnen we een collectieve kracht creëren die grenzen overstijgt en een tastbaar verschil maakt in het leven van deze kinderen.

So kan je een donatie aan ons doen:

Je kan deze code met je telefoon scannen en met ideal betalen.

Grotere donaties zijn ook mogelijk via IBAN: NL13 INGB 0000 2584 85

Omschrijving : Zomerleesfestival Biblionef