Onze projecten en activiteiten

Kinderen inspireren tot het ontwikkelen van liefde voor boeken en hen tot enthousiaste, levenslange lezers te maken, is de kern waar het bij Biblionef om draait. Het is de rode draad die door al onze activiteiten heen loopt, en vooral bij onze projecten. Bij de projecten waarbij kinderen worden aangemoedigd om te lezen, gaat Biblionef stap voor stap te werk.

De eerste stap is kinderen voorzien van een grote variatie aan kinderboeken via hun schoolbibliotheek of een bibliotheek die deel uitmaakt van hun gemeenschap. Bij de tweede stap verlenen we steun aan workshops voor onderwijzers over bibliotheekmanagement, leesmethoden en leesactiviteiten in de klas. Tijdens de derde stap doen we mee aan de zogenaamde Community Reading Days: openbare bijeenkomsten waarbij aan de hele gemeenschap de nieuwe boeken worden getoond en kinderen, ouders en leraren betrokken worden bij het belang van boeken en lezen.

De feedback die wij ontvangen van schoolbesturen, onderwijzers en kinderen stelt ons in staat om onze boekencollectie steeds verder te verfijnen en nieuwe, innovatieve leesinitiatieven te ontplooien. De projecten van Biblionef worden gefinancierd door particuliere donaties.

Overzicht van onze projecten

Op dit moment verleent Biblionef steun aan projecten voor clusters van schoolbibliotheken in verschillende delen van Afrika (Uganda, Ghana, Gambia, Kenia, Tanzania, Congo, Liberia), en in het Caraïbisch gebied (Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Curaçao, Aruba, Bonaire en Suriname).

Klik om meer te ontdekken