Kleine projecten over de hele wereld 

In de loop der jaren heeft Biblionef gewerkt aan kleine projecten over de hele wereld.  Kenia, Liberia, Gambia, Tanzania, Cambodja en India zijn enkele van de landen die we de afgelopen jaren hebben geholpen. 

Bent u donateur van Biblionef en heeft u een project dat u wilt ontwikkelen dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraag formulier.   

Tanzania 

Geschonken boeken: 937  

Lopende projecten 

In 2022 is het project “Leesplezier, stimuleren van de lees- en taalontwikkeling en verwerven van kennis van de wereld voor kinderen’’ van start gegaan. Er is weinig bekend over de kinderboekenschrijvers uit Tanzania. De boeken die er zijn geven vaak een beperkt beeld van de wereld, deze boeken zijn voornamelijk gefocust op de werkelijkheid in Tanzania. Biblionef wil de kinderen graag kennis laten maken met andere werelden door boeken aan te bieden die hier een beeld van geven, in het Swahili en in het Engels. De komende jaren gaan we een samenwerking aan met twee scholen. Deze scholen krijgen jaarlijks 200 boeken. Voor dit project werkt Biblionef nauw samen met NGO “Tanzania Love Children”.  

Cambodja  

In 2022 heeft Biblionef de steun van Stichting Pharus aan 8 verschillende scholen kunnen doneren. 

In 2022: 

Geschonken boeken: 1225 

Bereikte kinderen: 2300