Voor Uitgevers of andere bedrijven

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer (incl. BTW) op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend en kan ook afgetrokken worden in uw aangifte.

Meer informatie

Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met jouw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken lees je op de site van de Belastingdienst.