Steun Biblionef

Het succes van Biblionef hangt volledig af van giften en donaties van bedrijven, scholen, liefdadigheidsinstellingen en personen. Zowel financiële donaties als bijdragen in de vorm van tijd en expertise zijn cruciaal voor de voortgang van ons werk. Elke bijdrage is belangrijk. Door de enthousiaste betrokkenheid van onze vrijwilligers is Biblionef in staat haar werk efficiënt en kostenbesparend te verrichten.

Wilt u Biblionef helpen?

 1. Dit kan op veel verschillende manieren: Word “vriend van Biblionef”. Maak een financiële bijdrage over op basis van een doorlopende machtiging voor vijf achtereenvolgende jaren. Uw gift is aftrekbaar van de belasting: zie Periodieke giften ANBI op de website van de Nederlandse Belastingdienst.
 2. Doe vrijwilligerswerk op ons kantoor in Den Haag of door middel van telewerk.
 3. Organiseer een fondsenwervings-actie voor Biblionef binnen uw netwerk.
  Wij kunnen u materiaal over Biblionef ter beschikking stellen en u vergezellen.
 4. Organiseer een actie rond Biblionef op uw school – neem contact met ons op voor een “schoolactie pakket.”
 5. Steun een Biblionefproject: werf fondsen voor een bepaalde Biblionef activiteit.
 6. Vervoer: help ons om kinderboeken ter plekke te krijgen met vervoer over de weg, per boot of met het vliegtuig.
 7. Volg ons op de sociale media.

Er zijn wereldwijd nog heel veel kinderen in scholen en kindertehuizen, die we met boeken een betere toekomst kunnen geven.

Biblionef doet dat elke dag weer, maar we hebben daarvoor de steun en inzet van veel mensen nodig.

Wij zijn geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring, dus

Uw gift kunt u, zoals bekend, aftrekken van de belasting.
Nu nog meer, dan voorheen!
Biblionef is vanaf 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor mag u in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting een 25% hogere aftrekpost opvoeren, dan dat u aan Biblionef hebt geschonken.

Als u voorheen € 500 doneerde, dan kostte u dat door de belasting teruggave, bij een tarief van 42% “slechts” € 290.
En nu door die geaccepteerde hogere aftrekpost zelfs nog € 50 minder!
De overheid moedigt u dus als het ware aan om een gift te verdubbelen,
zonder dat het u meer kost.

Opties voor donaties particulieren

 • Maak zelf een bedrag over naar: Stichting Biblionef Nederland, IBAN: NL13INGB0000258485
 • Maak een éénmalige bijdrage over.
 • Word vaste donateur; u bepaalt zelf hoeveel u geeft.
 • Schenk periodiek fiscaal voordelig voor een periode van minimaal 5 jaar. Dit kunt u rechtstreeks met ons regelen, zonder tussenkomst van een notaris. De periodieke gift is volledig aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42 of 52 procent van de gift ‘terugbetaalt’. Een voorbeeld: u schenkt nu € 100 per jaar, als u dit bedrag verhoogt naar € 200, kunt u afhankelijk van het voor uw geldende tarief inkomstenbelasting tot € 104 per jaar terugkrijgen. U schenkt Biblionef dus meer zonder zelf meer te betalen! Wilt u dat Biblionef de bedragen automatisch incasseert, dan sturen wij een machtigingsformulier toe.
  Download de schenkingsovereenkomst.
 • Maak Biblionef erfgenaam of neem een legaat op in uw testament.

Die fiscale aftrekbaarheid voor eenmalige giften is alleen mogelijk boven een voor u geldende drempel (optie 1 en 2).
Maar in geval van een periodieke schenking, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst (optie 3), is deze niet-aftrekbare drempel niet van toepassing en is het gehele bedrag aftrekbaar.

Donaties door bedrijven
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Nalaten
Twee opties: erfstelling en legaat

Erfstelling
U kunt ervoor kiezen om Biblionef als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. We ontvangen dan een deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een bepaald percentage van het saldo van uw nalatenschap.

Legaat
Wilt u Biblionef graag een bedrag nalaten maar niet tot erfgenaam benoemen? Dan kunt u een legaat opnemen in uw testament. U laat dan een vastgesteld bedrag of een bepaald goed na, zoals een huis, kunstwerk of effectenportefeuille.

Naar de notaris
Een testament stelt u op bij de notaris. De notaris zal een ontwerp testament maken waarin al uw wensen worden verwoord. Als u akkoord gaat, volgt de ondertekening en is het testament geldig.

Culturele ANBI
Biblionef was reeds door de belastingen aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Eind 2016 is Biblionef door de belastingdienst echter aangemerkt als een Culturele ANBI.
Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
De belastingdienst accepteert dus een kwart meer aftrek dan er is geschonken (tot een maximum van € 5.000 per jaar).

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Geen belastingheffing
Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Uw nalatenschap aan Biblionef komt dus geheel ten goede aan de ontwikkeling van kansarme kinderen.

Andere manieren om te helpen

 • Help mee als vrijwilliger
 • Plaats een banner
 • Help Biblionef met je school
 • Organiseer een actie met je club/vereniging
 • Sponsor Biblionef met je bedrijf

Meer weten? Stuur ons een bericht via lees@biblionef.nl