Steun Biblionef

Er zijn wereldwijd nog heel veel kinderen in scholen en kindertehuizen, die we met boeken een betere toekomst kunnen geven.
Biblionef doet dat elke dag weer, maar we hebben daarvoor de steun en inzet van veel mensen nodig.
Wij zijn geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring, dus:

Elke bijdrage telt!
Voor 10 Euro geeft u al een boek aan een schoolbibliotheek overzee.
Voor 500 Euro geeft u een hele klas een doos leesplezier.
Voor 1.000 Euro kan een kleine schoolbibliotheek worden opgezet.
Voor 2.000 Euro is een boekvertaling in een lokale taal mogelijk.

Uw gift kunt u, zoals bekend, aftrekken van de belasting.
Nu nog meer, dan voorheen!
Biblionef is vanaf 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor mag u in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting een 25% hogere aftrekpost opvoeren, dan dat u aan Biblionef hebt geschonken.

Als u voorheen € 500 doneerde, dan kostte u dat door de belasting teruggave, bij een tarief van 42% “slechts” € 290.
En nu door die geaccepteerde hogere aftrekpost zelfs nog € 50 minder!
De overheid moedigt u dus als het ware aan om een gift te verdubbelen,
zonder dat het u meer kost.

Opties voor donaties particulieren

 • Maak zelf een bedrag over naar: Stichting Biblionef Nederland, IBAN: NL13INGB0000258485
 • Maak een éénmalige bijdrage over.
 • Word vaste donateur; u bepaalt zelf hoeveel u geeft.
 • Schenk periodiek fiscaal voordelig voor een periode van minimaal 5 jaar. Dit kunt u rechtstreeks met ons regelen, zonder tussenkomst van een notaris. De periodieke gift is volledig aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42 of 52 procent van de gift ‘terugbetaalt’. Een voorbeeld: u schenkt nu € 100 per jaar, als u dit bedrag verhoogt naar € 200, kunt u afhankelijk van het voor uw geldende tarief inkomstenbelasting tot € 104 per jaar terugkrijgen. U schenkt Biblionef dus meer zonder zelf meer te betalen! Wilt u dat Biblionef de bedragen automatisch incasseert, dan sturen wij een machtigingsformulier toe.
  Download de schenkingsovereenkomst.
 • Maak Biblionef erfgenaam of neem een legaat op in uw testament.

Die fiscale aftrekbaarheid voor eenmalige giften is alleen mogelijk boven een voor u geldende drempel (optie 1 en 2).
Maar in geval van een periodieke schenking, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst (optie 3), is deze niet-aftrekbare drempel niet van toepassing en is het gehele bedrag aftrekbaar.

Donaties door bedrijven
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Nalaten
Twee opties: erfstelling en legaat

Erfstelling
U kunt ervoor kiezen om Biblionef als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. We ontvangen dan een deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een bepaald percentage van het saldo van uw nalatenschap.

Legaat
Wilt u Biblionef graag een bedrag nalaten maar niet tot erfgenaam benoemen? Dan kunt u een legaat opnemen in uw testament. U laat dan een vastgesteld bedrag of een bepaald goed na, zoals een huis, kunstwerk of effectenportefeuille.

Naar de notaris
Een testament stelt u op bij de notaris. De notaris zal een ontwerp testament maken waarin al uw wensen worden verwoord. Als u akkoord gaat, volgt de ondertekening en is het testament geldig.

Geen belastingheffing
Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Uw nalatenschap aan Biblionef komt dus geheel ten goede aan de ontwikkeling van kansarme kinderen.

Andere manieren om te helpen

 • Help mee als vrijwilliger
 • Plaats een banner
 • Help Biblionef met je school
 • Organiseer een actie met je club/vereniging
 • Sponsor Biblionef met je bedrijf

Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op.

Online doneren