Biblionef: leesplezier voor elk kind!

Biblionef vindt dat kinderen overal ter wereld de kans moeten hebben om te lezen. We helpen wereldwijd bij de ontwikkeling van kinderen in achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal.

Wij doen dit door kinderbibliotheken op te zetten en door nieuwe kinderboeken te doneren aan (school)bibliotheken. Biblionef stelt boeken beschikbaar die enerzijds zoveel mogelijk aansluiten bij hun eigen taal en cultuur, anderzijds die zich afspelen elders in de wereld. Op deze manier probeert Biblionef de horizon van deze kinderen te verbreden en hen een beter toekomstperspectief te geven, zowel voor zichzelf als voor hun land.

Hoe doen we dit?

Nieuwe kinderboeken
Een heel belangrijk uitgangspunt is, dat Biblionef uitsluitend nieuwe kinderboeken verspreidt.

Selectief en zorgvuldig
Regelmatig ontvangt Biblionef mooie partijen nieuwe Nederlandse en Engelse kinderboeken gratis of koopt deze in met grote korting. Bij de distributie van de boeken gaan we selectief en zorgvuldig te werk. Onze vrijwilligers bekijken stuk voor stuk welk boek geschikt is voor welke organisatie.

Verspreiding via onze partners

Suriname en Antillen
Via onze eigen kinderboekendepots in Suriname, Aruba, Curaçao en Bonaire verspreiden we nieuwe Nederlandse kinderboeken naar zo’n 500 scholen, kindertehuizen en andere zorginstellingen.

Zuid Afrika en Ghana
Via Biblionef Ghana en Biblionef Zuid Afrika worden nieuwe Engelse kinderboeken verspreid over vele scholen, kindertehuizen en andere zorginstellingen.

Verspreiding via kleinschalige projecten
Op verzoek doneert Biblionef nieuwe voornamelijk Engelse kinderboeken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Stichtingen dienen bij Biblionef een verzoek in voor boeken.

Steun ons!

Om van Biblionef een succes te maken hebben we de steun en inzet van veel mensen nodig. Biblionef is geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Wat je ook doet, je bijdrage is voor ons heel belangrijk. Er zijn wereldwijd nog heel veel kinderen in scholen en kindertehuizen die we met boeken een betere toekomst kunnen geven.
Help Biblionef op de manier die het best bij je past.

Nieuwsberichten

Stichting Biblionef Nederland heeft als doelstelling kinderen overal ter wereld de kans te bieden om te lezen. We helpen wereldwijd bij de ontwikkeling van kinderen die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal. Wij doen dit door in achterstandsgebieden kinderbibliotheken op te zetten en door kinderboeken te doneren aan (school)bibliotheken.

Biblionef is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Biblionef was reeds door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, eind 2016 is Biblionef door de belastingdienst echter aangemerkt als een Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25

Dankzij een nieuwe samenwerking met PHI Notes verstuurt Biblionef nu niet alleen kinderboeken, maar ook slimme schriften! Naam van dit samenwerkingsproject: Share the fun. PHI Notes is het slimme notitieboek: het is uitwisbaar, zoals een whiteboard. En je krijgt er een app bij, waarmee je foto’s kunt maken van je

Online doneren