Biblionef wereldwijd

Biblionef Suriname
In Suriname heeft Biblionef een depot. Jaarlijks worden rond de 14.000 kinderboeken door Biblionef Nederland verstuurd naar het depot. Jaarlijks ontvangen rond de 200 scholen boeken van Biblionef. De activiteiten worden uitgevoerd door Soearnie Kromontono en Lilian Lo Sam Sioe onder aansturing van Chantal van den Bergh.

Aruba, Curaçao en Bonaire
Via onze eigen kinderboekendepots in Aruba, Curaçao en Bonaire verspreiden we nieuwe Nederlandse kinderboeken naar de scholen op deze eilanden.

Biblionef Zuid Afrika
In Zuid-Afrika zet Biblionef in de townships bibliotheekprojecten op. Biblionef Zuid Afrika is gespecialiseerd in het verstrekken van kinderboeken in alle 11 officieel erkende Zuid-Afrikaanse talen, dus ook de minderheidstalen. Wij bevorderen het verzamelen van inheemse kinderverhalen en het uitgeven ervan. Daarnaast voorziet Biblionef in aangepaste kinderboeken, bijvoorbeeld grote letterboeken en brailleboeken voor kinderen met een visuele handicap. Ook verstrekt Biblionef kinderboeken over het onderwerp Hiv/Aids.

Biblionef Ghana
Via Biblionef Ghana en haar kinderboekendepot in Accra worden nieuwe Engelse kinderboeken verspreid over 400 scholen, kindertehuizen en andere zorginstellingen.

Biblionef Frankrijk
Biblionef Frankrijk draagt zorg voor de verspreiding van Franstalige boeken in Franstalige landen in Afrika en Azië.

Biblionef Vlaanderen
Biblionef Vlaanderen zet zich in om fondsen te werven voor Biblionef Zuid-Afrika en Biblionef Suriname.