Stories for Inclusion

“Hallo, ik ben Runa. Ik heb een spastische verlamming en ik woon in Bangladesh. Omdat ik moeilijk loop en praat noemt iedereen mij ‘die idioot’! Nu speel ik de hoofdrol in een leesboek, waarin ik iedereen vertel hoe het is om een handicap te hebben en daarmee gepest te worden. Mijn verhaal heeft een verrassend einde. Ik hoop dat het zal helpen om bewustzijn te kweken voor hoe het voelt om op te groeien met een handicap.” 

Het boek Mijn naam is Runa is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Runa, een meisje van achttien jaar in Bangladesh dat spastisch is. De klemtoon van het verhaal ligt op haar ervaringen, zowel positieve als negatieve, terwijl ze opgroeit. Runa is nu een onderwijsassistent op de school van Niketan in Dhaka voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Ze bezoekt ook reguliere scholen in Bangladesh om daar te praten over spasticiteit. 

Het project 

Het verhaal is het eerste in een serie kinderverhalen voor het project ‘Stories for Inclusion.’ Elk verhaal laat zien hoe het voelt om te leven en op te groeien met een handicap. Runa’s verhaal zal in het Engels en Bengali (Bangla) verschijnen en verspreid worden onder duizenden kinderen in Ghana en Bangladesh. Met als doel bewustwording te creëren voor het leven met een handicap. Bij dit leesboek zal er voor onderwijzers en ouders ook een activiteitengids komen om het belang van inclusiviteit te promoten tijdens de verhalensessies.    

Leesboeken over kinderen met een handicap zijn moeilijk te vinden, vooral in lagelonenlanden, en voor zover ze er wel zijn, zijn de meeste boeken over een gehandicapt in het Engels en niet in een nationale taal. Praktisch geen enkel van deze boeken geeft een kind met een handicap een stem. Sommige verhalen geven zelfs negatieve beschrijvingen van gehandicapt zijn, zoals bijvoorbeeld in sommige klassieke kinderboeken, waardoor negatieve stereotyperingen bij kinderen nog eens extra worden versterkt.

Leesboeken over kinderen met een handicap zijn moeilijk te vinden, vooral in lagelonenlanden… 

De motivatie voor het project ‘Stories for Inclusion’ is het gebrek aan zichtbare rolmodellen voor kinderen met een handicap, vooral in kinderboeken. Ten tweede, is het gericht op het stimuleren van een open en tolerante houding bij kinderen en leraren in het reguliere onderwijs tegenover mensen met een handicap. Wij geloven dat dit op den duur ertoe kan leiden dat toekomstige generaties zich meer inclusief zullen opstellen. 

Partnerschap  

‘Stories for Inclusion’ is voortgekomen uit een partnerschap tussen Biblionef en Stichting Niketan, twee non-profit Ngo’s gevestigd in Nederland. De Stichting Niketan geeft zorg, onderwijs en ondersteuning aan kinderen en jonge mensen met een handicap, waarvan velen spastisch zijn, in stedelijke gebieden en op het platteland in Bangladesh. Biblionef laat kinderen wereldwijd ontdekken hoeveel plezier en vreugde lezen kan geven en opent hun geest door hen toegang te geven tot inspirerende en aantrekkelijke leesboeken.  

Voor meer informatie over het project ‘Stories for Inclusion’ en Mijn naam is Runa, kunt u contact op nemen met Theresa Stanton